Aktualności

Nowinki z realizowanego projektu

Uprzejmie informujemy, że podpisaliśmy już trzy umowy z przedsiębiorstwami na realizację projektu.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku – zakup urządzeń pomiarowych w ramach projektu pn. Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw realizowanego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PARP „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty dostawy urządzeń pomiarowych w liczbie 20 szt.

  • typu: analizator energii elektrycznej  UPT210.

 

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe