Aktualności

Nowinki z realizowanego projektu...

Informujemy, że podpisaliśmy już dwadzieścia sześć umów z przedsiębiorstwami na realizację projektu.

Pierwsze firmy zakończyły realizować projekt

Informujemy, że:

  • dwanaście firm zakończyło pierwszy etap projektu -audyt energetyczny
  • cztery firmy pomyślnie zakończyły drugi etap projektu - doradztwo

                                               GRATULUJEMY !!!