O projekcie

Projekt „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw skierowany jest do MIKRO i MAŁYCH przedsiębiorstw, które charakteryzują się rocznym zużyciem energii ( w tym energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej i innych) nie mniejszym niż 500GJ (138,9 MWh)2

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw z obszaru województwa:

 • dolnośląskie
 • łódzkie
 • małopolskie
 • opolskie
 • świętokrzyskie
 • śląskie
 • zachodniopomorskie

Czym jest usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw ?

Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczna przedsiębiorstw to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności i wykorzystania energii np.:

 

 • Optymalizacja zużycia energii
 • Ograniczenie kosztów pozyskania energii 
 • Poprawa systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie

 

Zasady realizacji usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Realizacja poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa Klienta w zakresie wykorzystania energii oraz identyfikacją obszarów problemowych*, które należy poddać analizom w dalszej części usługi.

Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczna przedsiębiorstw realizowana jest na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi zawartej pomiędzy Podmiotem Wsparcia a Klientem.

 

 Zakres usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Usługa składa się z dwóch etapów :

 • ETAP I – audyt energetyczny

Polegający  na  analizie  stanu  gospodarki  energetycznej przedsiębiorstwa, w szczególności obejmującej obszary problemowe,  w celu identyfikacji  możliwych  do wdrożenia  działań  zmierzających  do zwiększenia efektywności energetycznej w tym przedsiębiorstwie

 • ETAP II- doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego

Tj. doradztwo  w  zakresie  wdrożenia  rekomendowanych  w  raporcie z Etapu  I  działań  zwiększających  efektywność  energetyczną  przedsiębiorstwa,  o  co najmniej 5%.

 

Wartość usługi wynosi 10.700 zł i stanowi dla klienta pomoc de minimis

 • ETAP 1 – 4.500 zł
 • ETAP 2 – 6.200 zł

 

Przedstawiamy Państwu kalkulację kosztów usługi - Kliknij

 

USŁUGA W CAŁOŚCI JEST FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Jest dla klienta całkowicie bezpłatna !!!

 

 

*Obszar problemowy – obszar funkcjonowania przedsiębiorstw związany z wykorzystaniem energii (energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej lub innych), w którym możliwe będzie przedstawienie rekomendacji dotyczących wdrożenia ewentualnych działań, mających na celu zwiększenie efektywności wykorzystania danego rodzaju energii

 

Polityka bezpieczeństwa informacji