Aktualności

Zakończenie projektu

Z przykrością informujemy, że projekt „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  został zakończony z dniem 31.10.2014.

Z projektu "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw" skorzystało 40 firm.

 

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorstwom biorącym udział w projekcie za miłą współpracę, a jednocześnie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych projektach unijnych oferowanych przez naszą firmę.